21

21

July 28, 2014, 8:31 am

Mẹo: Hãy đăng nhập để tắt toàn bộ quảng cáo

 • Các mốc thời gian trong đấu thầu

  Các mốc thời gian trong đấu thầu

  Trong quá trình đấu thầu thì việc đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian có vai trò hết sức quan trọng. Dưới đây là các mốc thời gian trong đấu thầu được quy định tại Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

 • Hỏi về điều chỉnh tỷ lệ thiết kế trong gói tư vấn thiết kế khi giá trị xây lắp thay đổi

  Hỏi về điều chỉnh tỷ lệ thiết kế trong gói tư vấn thiết kế khi giá trị xây lắp thay đổi

  Trước khi ký kết hợp đồng tư vấn (lập dự án, thiết kế, thẩm tra,...), đơn vị có phê duyệt dự toán chi phí tư vấn dựa trên giá trị xây lắp tạm tính hoặc theo dự toán của thiết kế cơ sở, từ đó nội suy ra tỷ lệ phần trăm tương ứng theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho việc chỉ định thầu tư vấn. Sau khi có Quyết định chỉ định thầu tư vấn, đơn vị tiến hành làm hợp đồng trong đó có nêu rõ: “Giá trị hợp đồng nêu trên chỉ là tạm tính để làm cơ sở cho việc chỉ định đơn vị thực hiện công tác tư vấn tại thời điểm với giá trị xây lắp ước tính như trên. Khi giá trị dự toán xây lắp được phê duyệt (có thể tăng hoặc giảm) sẽ làm căn cứ để thanh toán cho đơn vị tư vấn”.

 • Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu

  Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu

  Bảo đảm dự thầu áp dụng trong trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp.,...

 • Tuyệt tác của Hoài Linh đây

  Tuyệt tác của Hoài Linh đây

Quản lý dự án

Chi phí trong đấu thầu

Chi phí trong đấu thầu July 28, 2014

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu,...

Chính sách an toàn

Quản lý tiến độ

shutterstock_134257640

Nguyên tắc tổ chức sản xuất xây dựng các công trình giao thông May 30, 2014

Xuất phát từ những đặc thù của quá trình sản xuất xây dựng giao thông cho thấy để có phương án tổ chức thi công có chất lượng thì cần phải khắc phục được những yếu tố bất lợi trong quá trình tổ chức thi công. Và để khắc phục được những yếu tố đó thì cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau...