Mẹo: Hãy đăng nhập để tắt toàn bộ quảng cáo

 • Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ Tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BKH)

  Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ Tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BKH)

  Ngày 09/3/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH về việc Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. Đối tượng áp dụng Thông tư này là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức.

 • Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  Tôi là cán bộ của Ban Quản lý dự án A (là Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp); có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng điều kiện tham gia tổ chuyên gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và thực tế đã từng tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu của Ban. Vậy kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành), tôi có đủ điều kiện để tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu của Ban hay không? Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 mà tôi đã được cấp có còn giá trị hay không?

 • Hồ sơ định giá tài sản

  Hồ sơ định giá tài sản

  Hồ sơ định giá là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng trong quá trình thực hiện công việc định giá.

 • Các mốc thời gian trong đấu thầu

  Các mốc thời gian trong đấu thầu

  Trong quá trình đấu thầu thì việc đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian có vai trò hết sức quan trọng. Dưới đây là các mốc thời gian trong đấu thầu được quy định tại Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Quản lý dự án

Chi phí trong đấu thầu

Chi phí trong đấu thầu

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan...

July 28, 2014

Chính sách an toàn

Quản lý tiến độ

shutterstock_134257640

Nguyên tắc tổ chức sản xuất xây dựng các công trình giao thông May 30, 2014

Xuất phát từ những đặc thù của quá trình sản xuất xây dựng giao thông cho thấy để có phương án tổ chức thi công có chất lượng thì cần phải khắc phục được những yếu tố bất lợi trong quá trình tổ chức thi công. Và để khắc phục được những yếu tố đó thì cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau...